Ułatwienia dostępu

Celem projektu "Box of our Memories - Adult Education Caring for Memory Loss" (BooM) jest poprawa dostępności opartych na wspomnieniach, cyfrowych, nieformalnych interwencji edukacyjnych dla seniorów. Konsorcjum pragnie osiągnąć ten cel poprzez poszerzenie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji edukatorów osób dorosłych pracujących w różnych dziedzinach, od nieformalnych opiekunów i członków rodziny, po wolontariuszy i personel edukacyjny pracujący w muzeach i archiwach.

Terapia reminiscencyjna to wykorzystanie historii życia - pisemnej, ustnej lub obu - w celu poprawy samopoczucia psychicznego, zwłaszcza u osób starszych.

Istnieje coraz więcej dowodów na skuteczność interwencji niefarmakologicznych w łagodzeniu stresujących skutków demencji, w szczególności pozytywnych bodźców płynących z interakcji z muzyką i obrazami cyfrowymi. Badania statystyczne wykazują znaczną poprawę w odniesieniu do pytań przed i po dotyczących wiedzy i umiejętności w zakresie demencji, wspomnień i historii życia, zrozumienia i empatii wobec osób z demencją, kompetencji w zakresie korzystania ze wspomnień, przedmiotów lub innych narzędzi (w tym fotografii) w celu wspierania lub angażowania osób z demencją oraz uczestniczenia i prowadzenia sesji za pośrednictwem Pudełek Pamięci.

Wyzwaniem związanym z tego typu interwencjami jest ich dostępność dla osób z zaburzeniami poznawczymi. [Poprawa jakości życia osób z demencją przy użyciu osobistych mediów cyfrowych - Nayer K., Coxon S. (2020)].

Projekt Box of our Memories przyniesie korzyści dużej liczbie seniorów, którzy wezmą udział w sesjach terapii reminiscencyjnej, która jest praktykowana w niektórych europejskich krajach w ramach niefarmakologicznych metod leczenia osób z zaburzeniami poznawczymi i jest uważana za skuteczną.

Pobierz ulotkę projektu:

Polski
Angielski
Niemiecki
Chorwacki
Grecki
Włoski
Szwedzki

 

Platforma ta odzwierciedla poglądy autorów; Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.