Ułatwienia dostępu

KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (CPD)

Program Kursu Doskonalenia Zawodowego (CPD) ma na celu zapewnienie edukatorom osób dorosłych z różnych sektorów zaangażowanych w pracę z pamięcią i zanikami pamięci możliwości podnoszenia kwalifikacji i dzielenia się kompetencjami. Dodatkowo wyposaża edukatorów w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wspierania osób dorosłych przy wykorzystaniu rezultatów projektu BooM, uwzględniając specyficzne potrzeby dorosłych słuchaczy, w tym opiekunów i członków rodzin osób z demencją.

Pobierz program kursu (CPD)
Platforma ta odzwierciedla poglądy autorów; Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.