Ułatwienia dostępu

W projekcie Box of our memories roponujemy opracowanie spersonalizowanego cyfrowego pudełka pamięci, które będzie gromadziło media i artefakty stymulujące pamięć osoby z demencją. 'Box of our Memories' będzie cyfrowym repozytorium mediów i artefaktów, które może być wykorzystywane bezpośrednio przez osoby z demencją, wspierane przez członków rodziny i opiekunów. Będzie to osobiste muzeum treści mających na celu stymulację pamięci, poprawę nastroju i zmniejszenie zachowań agitacyjnych. 

Główne rezultaty projektu:

  • Przewodnik metodologiczny- wykaz dobrych praktyk w dziedzinie muzealnictwa i wspierania osób z demencją, a także strategie wdrażania innowacyjnych pomysłów z zastosowaniem narzędzi wypracowanych w projekcie Boom.

  • Kurs doskonalenia zawodowego (CPD) dla edukatorów osób dorosłych. Celem CPD jest umożliwienie uczestnikom z różnych dziedzin zajmujących się pamięcią i jej utratą podnoszenia kompetencji i dzielenia się doświadczeniami we wspomnianym wyżej zakresie.

  • Zestaw narzędzi online do nieformalnej edukacji osób dorosłych (opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy)

  • Platforma internetowa oraz aplikacja Box of our Memories

!---->

 

Platforma ta odzwierciedla poglądy autorów; Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.