Ułatwienia dostępu

Niniejszy Podręcznik Metodologiczny to pierwszy rezultat (IO) projektu Box of our Memories - Adult Education Caring for Memory Loss (BooM). Towarzyszyć mu będzie strategia wdrażania, która może wspierać trwałość i wpływ produktów projektu.

Przewodnik zawiera następujące rozdziały:

  1. Przegląd literatury na temat dobrych praktyk opartych na reminiscencji ze szczególnym uwzględnieniem archiwów i muzeów.
  2. Paneuropejskie innowacyjne przykłady dobrych praktyk wzmacniania procesów pamięciowych w archiwach
    i muzeach.
  3. Uwagi dydaktyczne dotyczące tego, jak wypracowane w projekcie ramy metodologiczne mogą być wykorzystane przez edukatorów osób dorosłych w domach opieki, sektorze społecznym, archiwach, muzeach
    i galeriach.
  4. Uwagi dydaktyczne dotyczące tego, jak rezultaty projektu mogą być wykorzystane w nieformalnej edukacji osób dorosłych tj. opiekunów nieformalnych osób z demencją.
  5. Spostrzeżenia dotyczące kluczowych rezultatów projektu tj. zestawu narzędzi i aplikacji BooM.
  6. Kluczowe warunki odniesienia w celu zapewnienia wspólnej płaszczyzny i zrozumienia.

Pobierz Podręcznik Metodologiczny:

BOOM PODRĘCZNIK METODOLOGICZNY(Polski)

STRATEGIA WDROŻENIA (Polski)

Platforma ta odzwierciedla poglądy autorów; Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.