Accessibility Tools

 • Museer blir platser för underhållning och utbildning, platser där man kan koppla av. Besökare letar efter spänning, men också upptäckter. Museipersonalen skapar nya program som passar olika grupper av besökare för att ge en rik användarupplevelse.
  Läs mer
 • Foton kan utlösa riktigt värdefulla samtal som ger känslan av träffa den "gamla" personen, snarare än att umgås med den nuvarande. Att hjälpa personen att relatera till en tid då hen kände sig särskilt glad eller stolt genom att använda foton som kopplar till den perioden, kan hjälpa till att återställa en känsla av identitet och syfte och i slutändan förbättra personens välbefinnande. Att kunna engagera personen i ett meningsfullt utbyte kan också få dem att känna sig mer kompetenta
  Läs mer
 • GLAM-sektorn (gallerier, bibliotek, arkiv och museer) kan spela en viktig roll för att stödja program som syftar till att stimulera minnen och engagemang hos handikappade och deras vårdare, genom att tillhandahålla källor för reminiscensbaserade såväl som andra psykosociala interventionsmetoder. De föremål vi möter utställda på museer eller arkiv kan framkalla livsminnen. Men vi måste också lämna tillräckligt med utrymme för andra ämnen eller öppna frågor som inte alltid syftar till att återk...
  Läs mer
 • Tidningsurklipp, brev, vykort, gratulationskort, skisser, certifikat etc kan hjälpa å-personer med demens att påminna dem om vilka de var, var de har varit och vad de har gjort och de kan vara till hjälp för att köra reminiscensbaserade sessioner.
  Läs mer
 • Betydelsen av kulturarv ökar när vi blir äldre, som en plats där vi kan koppla av, återhämta oss och engagera oss i miljön omkring oss. I jämförelse med andra turistattraktioner ser personer med demens också kulturarv som "säkra" och välbekanta utrymmen. Dessa personer tycker om att besöka kulturarv och detta inkluderar också att ta bilder och filma på kulturarv. Dessutom vet vi att det inspelade ljudet är viktigt för att transportera lyssnare till en viss tid och plats. Populariteten för You...
  Läs mer
 • Personer med demens har ett speciellt förhållande till sin närmaste miljö. Även om deras uppfattning om tid och rum har förändrats, lever de i en värld där relationer, föremål och situationer har betydelse. De kanske inte kan tala om vilken mening miljöer har, men en känsla av mening och betydelse finns kvar i deras liv. Att göra det möjligt för de som lever med demens att fortsätta njuta av och ta del av konst och aktiviteter ger tillbaka en livskvalitet,
  Läs mer
 • Minnesförlust och icke-igenkännande av familjemedlemmar som barn eller barnbarn är lika svårt för personer med demens som det är för familjemedlemmar. Av denna anledning är det lika viktigt att arbeta med vårdare – familjemedlemmar och demenspersoner tillsammans. Experter talar om vikten av att vårdgivare skapar en "ny" relation med en familjemedlem som lider av demens, eftersom banden från det förflutna i de flesta fall tappas, vilket skapar en stor utmaning för alla medlemmar. Svaret på fr...
  Läs mer
Denna plattform återspeglar endast författarnas åsikter; Kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen häri.