Accessibility Tools

Vi ämnar utveckla en personlig digital minneslåda för att samla in media och artefakter för att stimulera personen med demens. "Box of our Memories" kommer att vara ett digitalt arkiv med media och artefakter som ska användas direkt av personer med demens och stödjas av familjemedlemmar och vårdare. Det blir ett personligt litet museum med innehåll som syftar till att stimulera minnet, förbättra humöret och minska upprört beteende. Det kommer också att göra det möjligt för familjemedlemmar att lära sig mer om sin älskade.

De viktigaste projektens intellektuella resultat är:

  • Metodhandbok (ISBN och Online) inklusive en processguide och implementeringsstrategi för beslutsfattare
  • En innovativ formell utbildning för kontinuerlig professionell utveckling (CPD) för vuxenutbildare
  • Ett online-verktyg för informell vuxenutbildning för vårdare, familjemedlemmar, volontärer
  • Box of our Memories plattform och app
Denna plattform återspeglar endast författarnas åsikter; Kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen häri.