Accessibility Tools

Den här metodhandboken sammanställer den första Intellectual Output (IO) av Box of our Memories – Adult Education Caring for Memory Loss (BooM)-projekt. Den kommer att åtföljas av en implementeringsstrategi som kan stödja hållbarheten och effekten av projektets resultat.
 

Det här dokumentet har följande innehåll:

  1. En litteraturgenomgång om reminiscensbaserad praxis med särskilt fokus på arkiv och museer.
  2. All-europeiska innovativa exempel på minnespraxis i arkiv och museer.
  3. Lärarhandledning om hur detta metodiska ramverk kan användas av vuxenpedagoger på vårdhem, socialsektorn, arkiv, museer och gallerier.
  4. Lärarhandledning om hur projektets resultat kan användas i informell vuxenutbildning med vårdare, familjer och personer med minnesförlust.
  5. Insikter om senare projektresultat relaterade till utformningen av BooM-verktygslådan och BooM-appen.
  6. Viktiga terminologi för att säkerställa gemensam grund och förståelse.

Välj språk och ladda ner häftet 

BOOM METODHANDBOK (Svenska)

GENOMFÖRANDESTRATEGI (Svenska)


BOOM METHODOLOGY HANDBOOK (Engelska)

METODOLOŠKI PRIRUČNIK KUTIJA NAŠIH SJEĆANJA (Kroatiska)

BOOM METHODEN-HANDBUCH (Tyska)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ BOOM (Grekiska)

MANUALE METODOLOGICO PROGETTO “BOOM” (Italienska)

PODRĘCZNIK METODOLOGICZNY W PROJEKCIE BOOM Cyfrowe Pudełko Wspomnień (Polska)

Denna plattform återspeglar endast författarnas åsikter; Kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen häri.