Accessibility Tools

Den här metodhandboken sammanställer den första Intellectual Output (IO) av Box of our Memories – Adult Education Caring for Memory Loss (BooM)-projekt. Den kommer att åtföljas av en implementeringsstrategi som kan stödja hållbarheten och effekten av projektets resultat.
 

Det här dokumentet har följande innehåll:

  1. En litteraturgenomgång om reminiscensbaserad praxis med särskilt fokus på arkiv och museer.
  2. All-europeiska innovativa exempel på minnespraxis i arkiv och museer.
  3. Lärarhandledning om hur detta metodiska ramverk kan användas av vuxenpedagoger på vårdhem, socialsektorn, arkiv, museer och gallerier.
  4. Lärarhandledning om hur projektets resultat kan användas i informell vuxenutbildning med vårdare, familjer och personer med minnesförlust.
  5. Insikter om senare projektresultat relaterade till utformningen av BooM-verktygslådan och BooM-appen.
  6. Viktiga terminologi för att säkerställa gemensam grund och förståelse.

Välj språk och ladda ner häftet 

BOOM METHODOLOGY HANDBOOK (Engelska)

METODOLOŠKI PRIRUČNIK KUTIJA NAŠIH SJEĆANJA (Kroatiska)

BOOM METHODEN-HANDBUCH (Tyska)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ BOOM (Grekiska)

MANUALE METODOLOGICO PROGETTO “BOOM” (Italienska)

PODRĘCZNIK METODOLOGICZNY W PROJEKCIE BOOM Cyfrowe Pudełko Wspomnień (Polska)

BOOM METODHANDBOK (Svenska)

Denna plattform återspeglar endast författarnas åsikter; Kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen häri.