Accessibility Tools

Arkiv, museer och konst kan spela en viktig roll för att stödja program som syftar till att stimulera minnen och engagemang hos personer med demens och deras vårdare, och tillhandahålla källor för reminiscensbaserade såväl som med andra psykosociala interventionsmetoder.
 

Läs mer om BooM-metoden och ladda ner handboken.

Denna plattform återspeglar endast författarnas åsikter; Kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen häri.