Accessibility Tools

En box med minnen

Box of our Memories-projektet vill förbättra tillgängligheten till reminiscensbaserade, digitala, informella vuxenutbildningar.

Reminiscensterapi är användningen av livshistorier – skriftliga, muntliga eller både och – för att förbättra psykiskt välbefinnande, särskilt hos äldre personer.

Box of our Memories tillhandahåller en innovativ formell vuxenutbildningsmetodik för vuxenpedagoger, yrkesverksamma utbildare inom arkiv- och museibranschen, yrkesverksamma inom konst och kultur som arbetar med personer med demens.

Denna plattform återspeglar endast författarnas åsikter; Kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen häri.